רשימת משתתפים חוקיים

Поделиться

List of valid participants

список действительных участников

++++++ — This symbol marks participants whose data is not published for security reasons.

1 — לזרוביץ’ ויאצ’סלב (Lazarovich viachislav — Лазарович Вячеслав)

2 — מקסים טיטנקו (Maxim Titenko — Максим Титенко)

3 — קרסנופולסקי ודים (Krasnopolskyi Vadym — Краснопольский Вадим)

4 — ניסאנוב דניאל (Nisanov Danie — Нисанов Даниил)

5 — גריגורי קובלב (Grigory Kovalev — Григорий Ковалёв)

6 — טרן אנדריי (Taran Andrei — Таран Андрей)

7 — בילדר סרגיי (Bilder Sergey — Бильдер Сергей)

8 — גלזרוב ‘ול’ה (Glezarova Julia — Глезарова Юлия)

9 — איליץ’ ולדימיר (Ilyich Vladimir — Ильич Владимир)

10 ++++++++++++++++++++++++++++++++

11++++++++++++++++++++++++++++++++

האחראי למדיניות כוח האדם הוא קרסנופולסקי ודים .

Responsible for personnel policy is Vadim Krasnopolsky.

Ответственный за кадровую политику — Краснопольский Вадим

Translate »